Interwencje związane z chorobą jaką jest padaczka

Staramy się na bieżąco śledzić fakty z trudnościami chorych na padaczkę i staramy informować o bieżących postępach medycyny i neurologii

video

Walka o leki ratujące życie.

Oficjalnie odmawiano i utrudniano pomocy w wykupieniu leków ratujących życie!

U chorego niepełnosprawnego mężczyzny z powodu kończących się leków i niemożności wykupienia zaczynają się serie ataków, od 2 do 4 w ciągu tygodnia. Ciężkie ataki toniczno kloniczne z utratą przytomności, bardzo silnymi drgawkami, obrażeniami w postaci pogryzionego języka uszkodzenia czaszki typu pęknięty nos, uszkodzony łuk brwiowy.

...Jeśli Pan umrze w czasie dostarczania dokumentów, to Pana sprawa, takie są procedury...

SOCJPOPATIA MOPR

Wyroki śmierci wystawione przez PUP w Szczecinie oraz odebranie ubezpieczenia zdrowotnego i leków na padaczkę.

Jeden błąd w dacie wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul.Adama Mickiewicza 39, doprowadził do zagrożenia życia osoby niepełnosprawnej.

Ludzie chorujący na padaczkę mogą pracować w warunkach przystosowanego stanowiska pracy. Organy orzekające grupy niepełnosprawności w większości przypadków opisują padaczkę jako umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pomyłka w dacie - 09.08.2017 i 08.09.2017

Odebranie ubezpieczenia zdrowotnego tylko na 120 dni mogło zakończyć się śmiercią. Skończyło się ok. 12 bardzo silnymi atakami padaczki w czwartym kwartale 2017 roku, 30 ciężkimi atakami padaczki (toniczno kloniczne) w roku 2018, 12 cięzkimi atakami padaczki w 2019 roku oraz uszkodzoną czaszką, językiem oraz nerką.

Agresywny kierownik PUP przy ul.Mickiewicza 39.

AGRESYWNY KIEROWNIK

Wezwanie policji do chorego na padaczkę.

Lekarz odmawia pomocy na ulicy po jednym ataku padaczki i hipoglikemii, wzywa policję i wywołuje kolejny atak padaczki na ulicy Szczecina.

Niepełnosprawny chorujący na padaczkę i cukrzycę był wyzywany przez lekarza PR od "padaczkowców", "idiotów", "kretynów" na ulicy, przy przystanku autobusowym.

Dodatkowo lekarz PR odmówił udzielenia pomocy, wyciągnął telefoni komórkowy i nagrywał całe zdarzenie na koniec wzywając policję.

Atak padaczki w centrum Szczecina.

Mężczyzna miał napad padaczki na ulicy, wezwane pogotowie przyjechało po 20 min. od pierwszego napadu (toniczno koloniczny). Spadek cukru w glikemii wywołał silne zaburzenia i mężczyna mógł umrzeć na ulicy.

Lekarz karetki PR wyciągnął telefon komórkowy i zaczął nagrywać niepełnosprawnego po ataku i w hipoglikemii.

Pogotowie Ratunkowe Szczecin, al. Wojska Polskiego 92.

PADACZKOWIEC