Interwencje związane z chorobą jaką jest padaczka

Staramy się na bieżąco śledzić fakty z trudnościami chorych na padaczkę i staramy informować o bieżących postępach medycyny i neurologii

video

Walka o leki ratujące życie.

Oficjalnie odmawiano i utrudniano pomocy w wykupieniu leków ratujących życie!

U chorego niepełnosprawnego mężczyzny z powodu kończących się leków i niemożności wykupienia zaczynają się serie ataków, od 2 do 4 w ciągu tygodnia. Ciężkie ataki toniczno kloniczne z utratą przytomności, bardzo silnymi drgawkami, obrażeniami w postaci pogryzionego języka uszkodzenia czaszki typu pęknięty nos, uszkodzony łuk brwiowy.

...Jeśli Pan umrze w czasie dostarczania dokumentów, to Pana sprawa, takie są procedury...

SOCJPOPATIA MOPR

Wyroki śmierci wystawione przez PUP w Szczecinie oraz odebranie ubezpieczenia zdrowotnego i leków na padaczkę.

Jeden błąd w dacie wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul.Adama Mickiewicza 39, doprowadził do zagrożenia życia osoby niepełnosprawnej.

Ludzie chorujący na padaczkę mogą pracować w warunkach przystosowanego stanowiska pracy. Organy orzekające grupy niepełnosprawności w większości przypadków opisują padaczkę jako umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pomyłka w dacie - 09.08.2017 i 08.09.2017

Odebranie ubezpieczenia zdrowotnego tylko na 120 dni mogło zakończyć się śmiercią. Skończyło się ok. 12 bardzo silnymi atakami padaczki w czwartym kwartale 2017 roku, 30 ciężkimi atakami padaczki (toniczno kloniczne) w roku 2018, 12 cięzkimi atakami padaczki w 2019 roku oraz uszkodzoną czaszką, językiem oraz nerką.

Agresywny kierownik PUP przy ul.Mickiewicza 39.

AGRESYWNY KIEROWNIK

Pozwolenie na samobójstwo.

Psycholog oficjalnie odmawia pomocy i zostawia bez zaleceń chorego na padaczkę lekooporną i depresję.

Obydwie choroby tj. padaczka lekooporna i depresja są śmiertelne. Szczególnie niebezpieczne dla osób chorujących na padaczkę lekooporną, czego skutkiem są samobójstwa ignorowane przez instytucje takie jak Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.

Pomimo skierowań od lekarza psychiatry i lekarza POZ nie udzielono pomocy lekarza specjalisty psychologa.

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1A.

POZWOLENIE NA SAMOBÓJSTWO